حمایت از توسعه شرکت های نوپا فاوا (توسعه اپلیکیشن)

 • صفحه اصلی
 • حمایت از توسعه شرکت های نوپا فاوا (توسعه اپلیکیشن)
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 200 میلیون تومان
نرخ بهره: 5%
هدف از طرح: حمایت از توسعه اپلیکیشن
تعداد مراحل پرداخت: 2
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 48 ماه

نکات کلیدی

 • وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (به ازای هر فرد بیمه شده در عرض یک سال اخیر ۴۰ میلیون تومان)
 • نرخ بهره ۵%
 • به شرط ایجاد اشتغال
 • توسعه‌دهنده اپلیکیشن
 • دوره بازپرداخت ۴۸ ماه
 • دوره تنفس ۱۲ ماه

تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه توسعه اپلیکیشن بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی می‌نماید.

شرایط و تعهدات

 دامنه شمول حمایت

شرکت‌های نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت‌نام نموده‌اند.

میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان و نرخ بهره ۵ درصد
دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان فناوری اطلاعات

به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه

تبصره ۱: شرکت نوپا بایستی حداکثر در ۱۲ ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به  جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

امکان ارائه ۲ بار درخواست در سال در طرح مذکور برای هر شرکت نوپا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و با فاصله زمانی حداقل ۲ ماهه با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.

میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیلات

تسهیلات ۴۰میلیون تومانی

شرایط لازم:

 • کسب بیش از ۲۰۰۰ نصب فعال
 • به‌کارگیری ۱ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی

شرایط لازم:

 • کسب بیش از ۲۰۰۰ نصب فعال
 • استخدام ۲ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی

شرایط لازم:

 • کسب بیش از ۵۰۰۰ نصب فعال
 • استخدام ۳ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی

شرایط لازم:

 • کسب بیش از ۵۰۰۰ نصب فعال
 • استخدام ۴ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی

شرایط لازم:

 • کسب بیش از ۸۰۰۰ نصب فعال
 • استخدام ۵ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تبصره ۲: هر متقاضی در سال می تواند ۲ بار درخواست ارائه دهد و تسهیلات دریافت نماید و شرایط نصب در پرداخت تسهیلات در درخواست دوم به صورت تجمیعی با درخواست اول حساب می شود. بدین معنی که به طور مثال اگر متقاضی در درخواست اول ۴۰ میلیون تومان دریافت نموده است و درخواست دوم آن ۸۰ میلیون تومان است، شرایط نصب آن مشابه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی بایستی باشد.

تبصره ۳: تسهیلات بیش از ۴۰ میلیون تومان در دو قسط مساوی به فاصله زمانی حداقل دو ماهه و حفظ میزان اشتغال در زمان درخواست تسهیلات پرداخت می شود.

 

شرایط عمومی تسهیلات

 • در صورت اینکه به هر دلیلی متقاضی تعهدات خود موضوع دستورالعمل موجود را به تشخیص سازمان فناوری اطلاعات به انجام نرسانده باشد، در هر مرحله‌ای از پرداخت اقساط توسط متقاضی دوره تنفس ملغی می‌شود و پرداخت اقساط از ماه آتی و با نرخ سود معادل نظام بانکی و در بازه حداکثر یک‌ساله بایستی توسط متقاضی انجام پذیرد.
 • در مواردی که به تشخیص کارگروه تخصصی، گیرندگان اعتبار با خطرات نوآوری مواجه شوند، دوره بازپرداخت حداکثر تا ۶ ماه قابل تمدید است.
 • اقساط پیش‌بینی‌شده به‌صورت ماهیانه و به‌طور مساوی در دوره بازپرداخت توزیع می‌شود.

 

اطلاعات مورد نیاز

 • نام کامل اپلیکیشن
 • لینک دانلود
 • تعداد نصب فعال
 • نام کامل شخصیت حقوقی
 • شماره ثبت و شناسه ملی
 • آدرس، کد پستی و شماره‌ تماس
 • کد اقتصادی
 • اطلاعات حقیقی مدیر عامل
 •  اطلاعات تماس مدیر عامل
 •  اطلاعات عمومی اعضا هیئت مدیره
 • اطلاعات عمومی صاحبان سهام
 • کد ملی و یا شناسه ملی صاحبان سهام
 • اطلاعات نیروهای استخدامی به همراه کد بیمه
 • اطلاعات عمومی نماینده شرکت
 • کد بیمه
 • رزومه شرکت

مدارک مورد نیاز

 • آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت
 • اساس‌نامه شرکت
 • اظهارنامه ثبتی و یا شرکت نامه
 •  لیست بیمه شرکت در ۱۸ ماه گذشته
 •  طرح توسعه کسب و کار
 •  رزومه شرکت
 • آخرین تغیرات شرکت

گردش کار دریافت تسهیلات

 • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در پرتال طرح ملی اشتغال توسط متقاضی
 • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان ۱۵ روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
 • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط وفق مفاد این هفته ظرف ۲ هفته انجام شود.
 • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
 • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به موسسه عامل جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
 • متقاضی مدارک موردنیاز را به موسسه عامل ارائه می‌نماید.
 • موسسه عامل موظف است حداکثر در ۱۰ روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تائید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

تبصره ۱: موسسه عامل متعهد است پس از هر مرحله، پرداخت با عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد

نکات مهم

 • در صورت اینکه بیشتر از نیمی از سهام سهامداران شرکت در قالب شرکت دیگری از طرح‌های حمایتی این دستورالعمل مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده نموده باشند از تسهیلات جدید نمی توانند استفاده کنند.
 • عدم دریافت وام اشتغال‌زایی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تسهیلات مشابه یکی از شروط دریافت تسهیلات می‌باشد.
 • هر متقاضی حداکثر می تواند دو درخواست منجر به دریافت تسهیلات در سال داشته باشد. متقاضیان بهره مندی از تسهیلات مرتبط با اصناف به‌جز تسهیلات مرتبط با آموزش از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر این سامانه نمی تواند استفاده کند.
 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.