حمایت از ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های تخصصی و سازمانی فاوا

 • صفحه اصلی
 • حمایت از ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های تخصصی و سازمانی فاوا
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 2/5 میلیارد تومان
نرخ بهره: 9%
هدف از طرح: حمایت از شتاب دهنده های تخصصی
تعداد مراحل پرداخت: 2 مرحله
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌های تخصصی و سازمانی در حوزه فاوا در شرکت‌های با توانمندی بالا یا دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده می‌نماید. در این طرح بایستی تعداد مشخصی کسب‌وکار نوپا در سال شتاب‌دهی شوند.

 • دامنه شمول حمایت

 

کلیه شرکت‌های با توانمندی بالا یا دارنده پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (شامل پروانه‌های ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت) یا معرفی شده توسط آن‌ها و شتاب‌دهنده‌های تخصصی غیردولتی که طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده آن‌ها مرتبط با حوزه فاوا بوده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی باشد.

 

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۲/۵ میلیارد تومان با نرخ بهره ۹ درصد

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
 1. تایید طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده توسط سازمان و نهایی‌سازی استانداردهای موردنظر سازمان با تأکید بر دستورالعمل فراخوان، پذیرش مجموعه‌های نوپا، درصد سهام دریافتی و چگونگی اعلام قراردادهای سرمایه‌گذاری توسط شتاب‌دهنده در توافق‌نامه مشترک
 2. شتاب‌دهی حداقل ۱۰ تیم در سال بر اساس طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده و با استانداردها و نظارت سازمان
 3. تسهیلات در ۲ مرحله در بازه‌های زمانی مشخص به‌شرط حفظ شرایط مندرج در طرح راه‌اندازی و توسعه شتاب‌دهنده پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: مرحله اول تسهیلات پس از استقرار حداقل نیمی از تیم‌های تعهد شده در شتاب‌دهنده انجام می‌پذیرد. مرحله دوم تسهیلات نیز ۶ ماه پس از پرداخت مرحله اول و پس از استقرار تمامی تیم‌های تعهد شده در شتاب‌دهنده انجام می‌پذیرد.

 1. تیم‌های جذب‌شده باید در سامانه طرح ملی نوآفرین ثبت‌نام نموده باشند.

 

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی