حمایت از توسعه فعالیت‌‌های واحدهای صنفی حوزه فاوا

 • صفحه اصلی
 • حمایت از توسعه فعالیت‌‌های واحدهای صنفی حوزه فاوا
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 250 میلیون تومان
نرخ بهره: 5%
هدف از طرح: حمایت از واحدهای صنفی
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت ایجاد اشتغال به ازای هر نفر شاغل جدید در واحدهای صنفی حوزه فاوا بر اساس طرح معرفی کسب‌وکار می‌نماید. در این طرح به‌غیراز صاحبان جواز تعدادی نیروی انسانی جدید نیز مطابق ضوابط مشغول به کار می‌شوند.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه واحدهای صنفی دارای مجوز از نظام صنفی رایانه‌ای در همه شهرها به‌استثنای کلان‌شهرهای رسمی باشند و از هیچ‌گونه تسهیلات دیگر مندرج در این دستورالعمل استفاده نکرده باشند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۵ درصد

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
 1. تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان
 2. به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر ۲۵ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه به‌ غیر از اعضاء صاحب جواز

تبصره ۱: صنف بایستی حداکثر در ۱۲ ماه پیش از درخواست تسهیلات و حداقل ۱ ماه قبل از ارائه درخواست، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن کسب‌وکار باشند.

 1. تسهیلات برای مبالغ بیش از ۵۰ میلیون تومان در دو قسط مساوی با فاصله زمانی ۶ ماه به‌شرط حفظ اشتغال در زمان درخواست می‌شود.

 

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.