حمایت از توسعه پلتفرم‌های ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات

 • صفحه اصلی
 • حمایت از توسعه پلتفرم‌های ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 4 میلیارد تومان
نرخ بهره: 5% برای نوپا و 9% برای غیر نوپا
هدف از طرح: حمایت از پلتفرم های ارائه دهنده خدمات
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به‌منظور توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و در جهت ارتقاء فرصت‌های شغلی در پلتفرم می‌نماید. پلتفرم هر رسانه‌ای است که طرفین عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت را به هم معرفی می‌نماید و منجر به ایجاد درآمد و یا خلق ارزش برای عرضه‌کننده می‌شود.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت‌هایی که طرح توسعه نرم‌افزار آن‌ها مرتبط با توسعه پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر۴ میلیارد تومان با نرخ بهره ۹ درصد برای شرکتهای غیر نوپا و ۵ درصد برای شرکتهای نوپا

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

سقف تسهیلات برای شرکت‌های نوپا حداکثر ۶۷۵ میلیون تومان، برای شرکت‌های غیر نوپا ۲٫۵میلیارد تومان و شرکت‌های با توانمندی بالا ۴ میلیارد تومان (به شرط آنکه درآمد شرکت بالای ۱۳ میلیارد تومان باشد) است.

 میزان اعطا تسهیلات بر مبنای جدول زیر تعیین میگردد:

جدول شماره ۱) پلتفرم های B2C

رتبه

نصب فعال

الکسا کشوری

تعداد عرضه کننده

مبلغ تسهیلات

شرط اشتغال

مبلغ کل تراکنش(سالانه)

تعداد تراکنش(سالانه)

A

بالاتر از ۲۰۰۰۰

۰-۳۰۰

۱۰۰۰۰ به بالا

۴میلیارد تومان

۱۰ نفر

۴ میلیارد تومان به بالا

بالاتر از ۳ میلیون

۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰

۳ میلیارد تومان

 ۳میلیارد تومان

۲٫۵ تا ۳ میلیون

کمتر از ۵۰۰۰

۲ میلیارد تومان

۲میلیارد تومان

۲ تا ۲٫۵ میلیون

B1

۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰

۳۰۰-۲۰۰۰

۵۰۰ ای ۵۰۰۰

۵/۱میلیارد تومان

۵ نفر

۷۵۰ میلیون تا ۱٫۵میلیارد تومان

۱ تا ۲ میلیون

۱۰۰ الی ۵۰۰

۱ میلیارد تومان

۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان

۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون

B2

۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰

۳۰۰-۲۰۰۰

۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰

۵/۱میلیارد تومان

۷ نفر

۱ تا ۱٫۵ میلیارد نومان

۱٫۵ تا ۲ میلیون

۱۰۰ الی۱۰۰۰

۱ میلیارد تومان

۷۵۰ تا ۱ میلیارد تومان

۱ تا ۱٫۵میلیون

C

تا ۵۰۰۰

بالاتر از ۲۰۰۰

تا ۱۰۰

۵۰۰ میلیون تومان

۳ نفر

 

جدوب شماره۲) پلتفرمهای B2B

رتبه

نصب فعال

الکسا کشوری

تعداد عرضه کننده

مبلغ تسهیلات

شرط اشتغال

مبلغ کل تراکنش(سالانه)

تعداد تراکنش(سالانه)

A

بالاتر از ۲۰۰۰

۰-۳۰۰۰

۵۰۰۰ به بالا

۴میلیارد تومان

۱۰ نفر

۴ میلیارد تومان به بالا

بالاتر از ۵۰۰هزار

۲۵۰۰تا ۵۰۰۰

۳ میلیارد تومان

 ۳میلیارد تومان

۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار

کمتر از ۲۵۰۰

۲ میلیارد تومان

۲میلیارد تومان

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار

B1

۵۰۰ الی ۲۰۰۰

۳۰۰۰-۲۰۰۰۰

۲۵۰تا  ۲۵۰۰

۵/۱میلیارد تومان

۵ نفر

۷۵۰ میلیون تا ۱٫۵میلیارد تومان

۷۰ تا ۱۰۰ هزار

۵۰ الی ۲۵۰

۱ میلیارد تومان

۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان

۵۰ تا ۱۰۰ هزار

B2

۵۰۰ الی ۲۰۰۰

۳۰۰۰-۲۰۰۰۰

۵۰۰تا ۲۵۰۰

۵/۱میلیارد تومان

۷ نفر

۱ تا ۱٫۵ میلیارد نومان

 ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار

۵۰تا ۵۰۰

۱ میلیارد تومان

۷۵۰ تا ۱ میلیارد تومان

۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار

C

تا ۵۰۰

بالاتر از ۲۰۰۰۰

تا ۵۰

۵۰۰ میلیون تومان

۳ نفر

 • ردیف B1 در هر دو جدول پلتفرمهایی هستند که دارای تائیدیه از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها باشند.

 

 • نحوه محاسبه تسهیلات :
 1.  ملاک رتبه بندی پلتفرمها در قدم اول تعداد نصب فعال می باشد و در صورت عدم احصا نصب فعال ملاک محاسبه رتبه الکسا کشوری  پلتفرم می باشد.
 2. جهت محاسبه مبلغ تسهیلات ملاک محاسبه تعداد عرضه کننده می باشد و در صورتی که پلتفرم تعداد عرضه کننده لازم را نداشته باشد مبنای محاسبه میزان تسهیلات، مبلغ کل تراکنش سالانه و یا تعداد کل تراکنش سالانه می باشد.
 3. پلتفرمهایی که رتبه آنها A   می باشد ملاک محاسبه تسهیلات مبلغ کل مبلغ تراکنش سالانه تا سقف مجاز تسهیلات می باشد.
 4. در صورتی که پلتفرم، همه شرایط را دارا باشد ولی میزان سطح اشتغال را رعایت نکرده باشد میزان تسهیلات بر اساس رتبه آنها در سطح اشتغال محاسبه میگردد.
 5. مبلغ  تسهیلات حداکثر تا ۳ برابر درآمد دراظهارنامه مالیاتی سال گذشته(تا سقف تسهیلات) محاسبه  می گردد.
 6. در صورتی که شرکتی مبلغ اظهار نامه مالیاتی آن صفر باشد ولی سایر شرایط را دارا باشد در صورت معرفی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با تائید کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده ۱۵۰میلیون تومان تسهیلات اعطا می گردد.
 7. در صورتی پلتفرم ۲۵۰ هزار نصب فعال داشته باشد سقف مبلغ تسهیلات با رعایت سایر موارد(میزان اشتغال، سه برابر مجاز درامد اظهار نامه مالیاتی یا فروش فصلی و سقف شرکتهای توانمند) سقف تسهیلات شرکتهای نوپا و غیر نوپا(حسب شرایط شرکت) اعطا می شود.

تبصره۱: در مورد پلتفرم‌هایی که حاصل از ادغام و اکتساب دو شرکت هستند، می‌توان رفتاری مشابه شرکت‌های غیرنوپا با آنها داشت.

تبصره ۲: در صورتی که پلتفرم قادر به ارائه آخرین اظهار نامه مالیاتی نباشد ملاک محاسبه جمع فروش فصلی ۴ فصل گذشته میباشد. در صورتی که پلتفرم قادر به ارایه گزارش فروش فصلی ۴ فصل گذشته نباشد، مبنای محاسبه تعداد گزارشهای ارسالی و تعمیم آن به یک سال می باشد.

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.