حمایت از توسعه کسب‌وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا

 • صفحه اصلی
 • حمایت از توسعه کسب‌وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 4 میلیارد تومان
نرخ بهره: 9%
هدف از طرح: حمایت از کسب و کارهای غیرنوپا حوزه فاوا
تعداد مراحل پرداخت: 2 مرحله
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های غیر نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی می‌نماید.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت‌های با سابقه ثبت بیش از ۳ سال که طرح معرفی کسب‌وکار آن‌ها مرتبط با حوزه فاوا ‌باشد و شرایط زیر را داشته باشند:

 • در سامانه ایران نوآفرین ثبت‌نام کرده باشند.
 • درآمد شرکت در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته بیش از ۱۳۴ میلیون تومان باشد یا شرکت دارنده پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات (شامل پروانه‌های ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت) باشد.

تبصره ۱: شرکت‌های نوپا در صورت عدم استفاده از طرح‌های حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند از این طرح با رعایت شرایط و تا سقف ۶۷۵ میلیون تومان استفاده نمایند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۴ میلیارد تومان با نرخ بهره ۹ درصد

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

تبصره ۲: سقف تسهیلات برای شرکت‌های نوپا ۶۷۵ میلیون تومان، شرکت‌های غیر نوپا ۲/۵ میلیارد تومان و شرکت‌های با توانمندی بالا ۴ میلیارد تومان(به شرط آنکه درامد آن از ۱۳ میلیارد تومان بالاتر باشد) است.

تبصره ۳: نرخ بهره برای شرکت‌های نوپای بهره‌مند از این تسهیلات ۵ درصد است.

 

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 

 • تایید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان
 • به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر ۲۷ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه به‌غیراز اعضای هیئت‌مدیره

تبصره ۴: کسب‌وکار فاوا بایستی حداکثر در ۱۲ ماه و حداقل ۱ ماه پیش از درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

۳- امکان ارائه ۲ بار درخواست در سال تا سقف تعیین شده در جدول شماره ۴ تا سقف تسهیلات تعیین شده با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.

 

جدول ۴-  میزان تسهیلات برای شرکت‌های غیر نوپای حوزه فاوا

میزان تسهیلات شرایط لازم
حداکثر ۱۳۵ میلیون تومان ·      ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با درآمدی بیش از ۱۳۵ میلیون تومان

·      به‌کارگیری حداکثر ۵ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

۱۳۵ تا ۶۷۵ میلیون تومان ·    ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با درآمدی بیش از ۴۷۲ میلیون تومان

·    به‌کارگیری حداکثر ۲۵ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

·    سقف تسهیلات حداکثر به میزان درآمد ارائه‌شده در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت و تا سقف ۶۷۵ میلیون تومان است.

۶۷۵ میلیون تومان تا ۲/۵ میلیارد تومان ·     ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته با درآمدی بیش از۶۷۵ میلیون تومان

·      به‌کارگیری حداکثر ۱۰۰ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

·     سقف تسهیلات حداکثر به میزان درآمد ارائه‌شده در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت و تا سقف ۲/۵میلیارد تومان است.

۲/۵تا ۴ میلیارد تومان ·     شرکت با توانمندی بالا

·      به‌کارگیری حداکثر ۱۵۰ نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

·     میزان درآمد بایستی بیشتر از ۱۳ میلیارد تومان باشد.

 

تبصره ۵: تسهیلات در دو قسط به میزان مساوی به فاصله زمانی چهار ماهه و به شرط حفظ میزان اشتغال در زمان درخواست تسهیلات پرداخت می‌شود.

تبصره ۶: هر متقاضی در سال می‌تواند ۲ بار در طرح مذکور درخواست ارائه دهد و تسهیلات دریافت نماید و شرایط درآمد سال گذشته در پرداخت تسهیلات در درخواست دوم به صورت تجمیعی با درخواست اول حساب می‌شود. بدین معنی که به طور مثال اگر متقاضی در درخواست اول۱۳۵ میلیون تومان دریافت نموده است و درخواست دوم آن ۶۷۵ میلیون تومان است، شرایط درآمد آن مشابه تسهیلات ۸۱۰ میلیون تومانی بایستی بیش از ۸۱۰ میلیون تومان در سال گذشته باشد.

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی