حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپای دارای بازی‌های موبایلی

 • صفحه اصلی
 • حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپای دارای بازی‌های موبایلی
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 200 میلیون تومان
نرخ بهره: 5%
هدف از طرح: حمایت از توسعه بازی های موبایلی
تعداد مراحل پرداخت: 2 مرحله
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • تعریف کلی حمایت

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا در حوزه توسعه بازی‌های موبایلی بر اساس طرح ارائه‌شده توسط متقاضی می‌نماید.

 • دامنه شمول حمایت

شرکت‌های نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت‌نام نموده‌اند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ بهره ۵ درصد

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۳۶ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات

 

 • تایید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان
 • به‌کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت به ازای هر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه

تبصره ۱: شرکت نوپا بایستی حداکثر در ۱۲ ماه و حداقل در ۱ ماه پیش از درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

 • امکان ارائه ۲ بار درخواست در سال در طرح مذکور برای هر شرکت نوپا تا سقف۲۰۰ میلیون تومان با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.
 • میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- میزان و شروط اختصاصی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های نوپای توسعه‌دهنده بازی‌های موبایلی

میزان تسهیلات شرایط لازم
۴۰ میلیون تومان ·      به‌کارگیری ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

·      دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر اساس جدول زیر:

مدل درآمدی خریدنی مدل درآمدی رایگان
توسعه داده شده در داخل کسب بیش از ۲،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۱۰،۰۰۰ نصب فعال
بومی­سازی شده* کسب بیش از ۱۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۵۰،۰۰۰ نصب فعال
۸۰ میلیون تومان ·      به‌کارگیری ۲ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

·      دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر اساس جدول زیر:

مدل درآمدی خریدنی مدل درآمدی رایگان
توسعه داده شده در داخل کسب بیش از ۲،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۱۰،۰۰۰ نصب فعال
بومی­ سازی شده کسب بیش از ۱۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۵۰،۰۰۰ نصب فعال
۱۲۰ میلیون تومان ·      به‌کارگیری ۳ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

·      دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر اساس جدول زیر:

مدل درآمدی خریدنی مدل درآمدی رایگان
توسعه داده شده در داخل کسب بیش از ۴،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۲۵،۰۰۰ نصب فعال
بومی­سازی شده کسب بیش از ۲۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نصب فعال
۱۶۰میلیون تومان ·      به‌کارگیری ۴ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

·      دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر اساس جدول زیر:

مدل درآمدی خریدنی مدل درآمدی رایگان
توسعه داده شده در داخل کسب بیش از ۴،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۲۵،۰۰۰ نصب فعال
بومی­سازی شده کسب بیش از ۲۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نصب فعال
۲۰۰ میلیون تومان ·      به‌کارگیری ۵ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

·      دارا بودن حداقل یک بازی با کسب تعداد نصب فعال بر اساس جدول زیر:

مدل درآمدی خریدنی مدل درآمدی رایگان
توسعه داده شده در داخل کسب بیش از ۱۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۵۰،۰۰۰ نصب فعال
بومی­سازی شده کسب بیش از ۴۰،۰۰۰ نصب فعال کسب بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نصب فعال

تبصره ۲: هر متقاضی در سال می‌تواند ۲ بار از محل جدول ۲ درخواست ارائه دهد و تسهیلات دریافت نماید و شرایط نصب در پرداخت تسهیلات در درخواست دوم به صورت تجمیعی با درخواست اول حساب می‌شود. بدین معنی که به‌طور مثال اگر متقاضی در درخواست اول ۴۰ میلیون تومان دریافت نموده است و درخواست دوم آن ۸۰ میلیون تومان است، شرایط نصب آن مشابه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی بایستی باشد.

تبصره ۳: تعیین نوع بازی بر این اساس که در داخل توسعه داده شده و یا بومی‌سازی شده است بر اساس استعلام از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۴: تسهیلات بیش از ۴۰ میلیون تومان در دو قسط مساوی به فاصله زمانی چهار ماهه و حفظ میزان اشتغال در زمان درخواست تسهیلات پرداخت می‌شود.

 

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی