حمایت از طرح های ملی

مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 35 میلیارد تومان
نرخ بهره: 9%
هدف از طرح: حمایت از طرح های ملی
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • مقدمه

به منظور حمایت از شرکت‌های دارای تولیدات یا طرح های ویژه ملی که تولیدات و یا نتایج اجرای طرح ویژه آن ها به تشخیص کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده به لحاظ گستره‌ی بازار دارای آثار در سطح ملی و یا ملی-صادراتی است و یا منجر به تکمیل حلقه مفقوده ای در زنجیره تولید محصولات حوزه فاوا می شود.

 • تعریف کلی حمایت

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت­ های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که دارای طرح ملی می باشند، نیاز به تسهیلات دارند و طرح مذکور از طریق استفاده از فناوری های نوین دارای تاثیرات بزرگ احتمالی در سطح جامعه بوده و نتیجه آن مورد استفاده گروه بزرگی از مردم قرار میگیرد.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت­ های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای تولیدات یا طرح های ویژه ملی که از سوی سازمان ها، شرکت ها و معاونت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده و تولیدات و یا نتایج اجرای طرح ویژه آن ها به تشخیص کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده به لحاظ گستره‌ی بازار دارای آثار در سطح ملی و یا ملی-صادراتی است و یا منجر به تکمیل حلقه مفقوده ای در زنجیره تولید محصولات حوزه فاوا می شود.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۳۵  میلیارد تومان برای شرکتهای دارای طرح های ملی می باشد.

 • مبلغ تسهیلات صرفاً معادل ۵۰ درصد هزینه طرح بوده و ۵۰ درصد مابقی از سایر منابع از جمله آورده متقاضی تأمین می‌شود.
 • سقف مجموع تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دارای طرح های ملی برابر حداکثر ۳۰ درصد از منابع وجوه اداره شده (تودیع شده) وزارت می باشد.
 • میزان درآمد شرکتهای دارای طرح های ملی بر اساس اظهار نامه مالیاتی و یا مجموع فروش فصلی چهار فصل گذشته می بایست حداقل ۱۳ میلیارد تومان باشد.
 • میزان تسهیلات حداکثر تا ۲ برابر درامد مندرج آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا مجموع فروش فصلی چهار فصل گذشته می باشد.
 • شرکتهای حاصل از کنسرسیوم، سوابق و مستندات شرکتهای سهامدار که بیشتر از ۲۵ درصد سهام دارند مورد ارزیابی جهت اعطا تسهیلات قرار میگیرد. و برای شرکتهای که زیر ۲۵ درصد سهام دارند حداکثر به میزان ۲۰ درصد در ارزیابی تاثیر داده خواهد شد
 • با تصویب کارگروه حداکثر تا ۲۵ درصد پیش پرداخت برای طرح در نظر گرفته خواهد شد.
 • تسهیلات در دو مرحله و بر اساس  پیشرفت طرح  بر اساس اعلام معرفی کننده طرح(یکی از سازمانها، شرکتها و معاونتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات) صورت می پذیرد.

نرخ بهره تسهیلات: نرخ بهره  ۹% می باشد

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات:  ۱۲ ماه تنفس  و ۳۶ ماه بازپرداخت

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
  1. ارائه معرفی از سوی یکی از سازمانها، شرکتها و معاونتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات
  2. عقد تفاهم نامه/قرارداد با سازمان ها، شرکت ها و معاونت ها 
  3. تائید طرح کسب‌وکار توسط سازمانها، شرکتها و معاونت ها 
  4. ارائه دلائل توجیهی در خصوص ضرورت ملی بودن طرح معرفی شده که تائید به سازمان ها، شرکت ها و معاونت ها رسیده باشد
  5.  به‌کارگیری حداقل ۱۰ نیروی انسانی تمام‌وقت با تخصیص کد بیمه ظرف یکسال اخیر
  6. تائید طرح در کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبصره۳: شرکت بایستی حداکثر در ۱۲ ماه و حداقل ۱ ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.