طرح حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکو سیستم نوآفرینی کشور (بوم واره)

 • صفحه اصلی
 • طرح حمایت از ارائه خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات شرکت های ارائه دهنده خدمات به اکو سیستم نوآفرینی کشور (بوم واره)
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 3 میلیارد تومان
نرخ بهره: 5%
هدف از طرح: حمایت از اکوسیستم نوآفرینی کشور
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 48 ماه
 • تعریف کلی حمایت

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که اقدام به ارائه خدمات رایگان یا با تخفیف به کسب و کارهای نوپا بر بستر سامانه ایران نوآفرین (irannoafarin.ir) می نمایند.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در قالب توافقنامه مشترک اقدام به ارائه خدمات به صورت رایگان و یا با تخفیف به کسب و کارهای نوپا می نمایند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: معادل تا ۱۰۰ درصد از سرویس ارائه شده رایگان تا حداکثر ۳ میلیارد تومان با نرخ بهره ۵%

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: ۴۸ ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

تبصره ۱: مطابق با ضوابط کلی پذیرش طرح ها سقف تسهیلات برای شرکت های نوپا ۶۷۵ میلیون تومان و برای شرکت های غیرنوپا ۲/۵ میلیارد تومان می باشد (شرکت نوپا به شرکت های مورد حمایت در تصویب نامه ی شماره ۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱ه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ هیئت وزیران گفته می شود)

تبصر۲: مطابق با ضوابط کلی پذیرش طرح ها، تخصیص تسهیلات بالای ۲/۵ میلیارد تومان، مشروط به درآمد بیش از ۱۳ میلیارد تومان شرکت در سال مالی گذشته می باشد.

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات:
 1. انعقاد توافقنامه با سازمان فناوری اطلاعات در راستای ارائه خدمات به کسب و کارهای نوپا از طریق سامانه ایران نوآفرین با تاکید بر مواردی نظیر تعهد حجم، تعداد و مبلغ خدمات قابل ارائه، درصد تخفیف در نظر گرفته شده برای شرکت های نوپا
 2. ارائه خدمات در سامانه ایران نوآفرین (irannoafarin.ir)
 3. تسهیلات در دو مرحله به شرط حفظ شرایط مندرج در توافقنامه و رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط شرکت و اجرای تعهدات به میزان پیشرفت ۵۰ درصدی در هر مرحله پرداخت می شود.
 4. پیش پرداخت تسهیلات تا ۳۵ درصد و بر اساس شرایط زیر پرداخت می شود:

الف) پیش پرداخت شرکت های نوپا به تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده انجام می شود.

ب) شرکت های غیرنوپا به شرح جدول زیر می توانند پیش پرداخت دریافت نمایند.

وضعیت اظهارنامه مالیاتی

درصد پیش پرداخت

دارای اظهارنامه مالیاتی با درآمد زیر ۵ میلیارد ریال

به تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده

دارای اظهارنامه مالیاتی با درآمد ۵ تا ۵۰ میلیارد ریال

۱۰

دارای اظهارنامه مالیاتی با درآمد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال

۲۵

بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال

۳۵

ج) درخواست پیش پرداخت منوط به انجام ۱۰ درصد از تعهدات خدمات مرحله اول شرکت ها می باشد.

 • نظام وثایق

وثایق موردنیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات

وثیقه مورد نیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان

چک با ظهرنویسی دو ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول / اوراق خزانه / ضمانت نامه معتبر بانکی / ضمانت نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق های پژوهش و فناوری / وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.