طرح حمایت از شرکتها و اپلیکیشنهای فعال در حوزه آموزش دیجیتالی و دیجیتال سازی محتوا

 • صفحه اصلی
 • طرح حمایت از شرکتها و اپلیکیشنهای فعال در حوزه آموزش دیجیتالی و دیجیتال سازی محتوا
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 4 میلیارد تومان
نرخ بهره: 5% برای نوپا و 9% برای غیر نوپا
هدف از طرح: حمایت از دیجیتال سازی محتوا
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس: 12 ماه
مدت بازپرداخت: 36 ماه
 • مقدمه

با توجه به لزوم حمایت از کسب و کارها و پلتفرمهای فعال در حوزه آموزش دیجیتالی و تولید محتوی آموزشی دیجیتال کشور، این دستورالعمل، ذیل ضوابط کلی پذیرش طرحها به منظور اجرایی سازی ماده ۵ آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸قانون بودجه سال۹۸، توافق شده با سازمان برنامه وبودجه کشور (به شماره ۱۵۰۲۳۸/۱۱ مورخ ۲۵ /۹/ ۹۸ ) تهیه و جهت اجرا ارائه شده است.

 • تعریف کلی حمایت

اعطا تسهیلات ارزان قیمت به شرکتها و پلتفرمهای فعال در حوزه آموزش و تولید محتوی آموزشی دیجیتال که اقدام به ارائه خدمات در حوزه های ارائه آموزش دیجیتال، دیجیتالی سازی محتوی آموزشی و دیجیتالی نمودن کتب آموزشی و غیر آموزشی مینمایند

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکتهای و پلتفرمهای فعال در حوزه های ارائه آموزش دیجیتال و دیجیتالی سازی محتوی آموزشی و یا دیجیتالی نمودن کتب آموزشی

تبصره: متقاضیان می بایست علاوه بر اخذ کد نوآفرین بایستی در سازمان نظام صنفی رایانه ای عضویت داشته باشند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: سقف تسهیلات حداکثر ۴  میلیارد تومان

نرخ بهره تسهیلات: نرخ بهره ۵% برای شرکتهای نوپا و ۹% برای شرکتهای غیرنوپا

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات:  ۳۶ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس

تبصره ۱:  مطابق با ضوابط کلی پذیرش طرح­ها سقف تسهیلات برای شرکت­های نوپا ۶۷۵ میلیون تومان و برای شرکت­های غیر نوپا ۲/۵ میلیارد تومان می باشد. (شرکت نوپا به شرکت­های مورد حمایت در تصویب­نامه شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ هـ مورخ ۱/۳/۹۸ هیئت وزیران گفته می­شود)

تبصره ۲: مطابق با ضوابط کلی پذیرش طرح­ها، تخصیص تسهیلات بالای ۲/۵ میلیارد تومان، مشروط به درآمد بیش از ۱۳ میلیارد تومان شرکت در سال مالی گذشته می­باشد.

تبصره۳: مبلغ مصوب تسهیلات بنا به تشخیص کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده می باشد.

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
  1. تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان
  2. به‌کارگیری حداقل نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت با تخصیص کد بیمه

تبصره ۱: شرکت بایستی حداکثر در ۱۲ ماه و حداقل ۱ ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تایید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

 1. امکان ارائه ۲ بار درخواست در سال در بخش a برای هر شرکت نوپا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و با فاصله زمانی ۶ ماهه با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.
 • شرکتهای مشمول این نفاهمنامه
  1. پلتفرمهای فعال در حوزه آموزش به شرح جدول زیر:
میزان تسهیلات شرایط لازم
۴۰ میلیون تومان ·    کسب بیش از ۲،۰۰۰ نصب فعال

·    به‌کارگیری ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

۸۰ میلیون تومان ·    کسب بیش از ۲،۰۰۰ نصب فعال

·    به‌کارگیری ۲ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

۱۲۰ میلیون تومان ·    کسب بیش از ۵٫۰۰۰ نصب فعال

·    به‌کارگیری ۳ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

۱۶۰ میلیون تومان ·    کسب بیش از ۵٫۰۰۰ نصب فعال

·    به‌کارگیری ۴ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

۲۰۰ میلیون تومان ·    کسب بیش از ۸٫۰۰۰ نصب فعال

·    به‌کارگیری ۵ نیروی انسانی تمام‌وقت با کد بیمه

تبصره ۱: به ازا هر نیروی انسانی بکار گرفته شده بیشتر از ۵ نفر ۱۰ درصد به سقف تسهیلات به شرطی که از سقف مجاز این دستورالعمل تجاوز ننماید اضافه می شود.

تبصره۲: مبلغ مصوب تسهیلات بنا به تشخیص کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده می باشد.

 1. مبلغ تسهیلات اعطایی بر اساس دیجیتالی سازی محتوی کتب آموزشی به شرح جدول زیر در یکسال گذشته:
ردیف محنوی مبلغ وام(میلیون تومان)
۱ هرکتاب آموزشی مرتبط دبستان ۶٫۵
۲ هر کتاب آموزشی مرتبط متوسطه اول ۱۳
۳ هر کتاب آموزشی مرتبط متوسطه دوم ۱۹

 تبصره ۱: در این طرح حداقل یک نیروی انسانی باید بکار گرفته شود

تبصره ۲: به ازای هر نیروی انسانی بکارگرفته شده به شرط اینکه از سقف این دستور العمل تجاوز ننماید ۲۰ درصد به میزان تسهیلات اضافه میشود.

تبصره۳: مبلغ مصوب تسهیلات بنا به تشخیص کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده می باشد.

 1. به ازای هر ساعت محتوی آموزشی دیجیتالی تولید شده به شرح جدول زیر:
ردیف ساعت محنوی مبلغ وام(میلیون تومان)
۱ هر ساعت محتوی آموزشی مرتبط آموزشی دبستان ۱۳
هر ساعت محتوی آموزشی مرتبط آموزشی متوسطه اول ۲۰
هر ساعت محتوی آموزشی آموزشی مرتبط متوسطه دوم ۲۶

تبصره ۱: در این طرح حداقل یک نیروی انسانی باید بکار گرفته شود.

تبصره ۲: به ازای هر نیروی انسانی بکارگرفته شده به شرط اینکه از سقف این دستور العمل تجاوز ننماید ۲۰ درصد به میزان تسهیلات اضافه میشود

تبصره۳: مبلغ مصوب تسهیلات بنا به تشخیص کرگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده می باشد.

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی

 • گردش کار دریافت تسهیلات

  • ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات موردنیاز در سامانه irantavanafarin.ito.gov.ir  توسط متقاضی
  • ارزیابی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه در مدت‌زمان 15 روز کاری انجام می‌شود و برای تصمیم گیری به کارگروه تخصصی ارائه می شود.
  • کارگروه تخصصی نسبت به تصمیم گیری در مورد میزان تسهیلات و سایر شرایط ظرف 2 هفته اقدام می کند.
  • دبیرخانه موظف است در صورت مردود بودن طرح یا تقاضای تسهیلات، مراتب را به صورت کتبی یا از طریق سامانه و با ذکر دلایل به متقاضی اعلام کند.
  • در صورت تائید ویژگی ها، میزان و نوع بازپرداخت تسهیلات توسط وزیر محترم، ابلاغیه مرتبط با تسهیلات به عامل مالی جهت ارائه تسهیلات اعلام می‌گردد.
  • متقاضی مدارک موردنیاز را به عامل مالی ارائه می‌نماید.
  • عامل مالی موظف است حداکثر در 10 روز کاری به‌شرط کامل بودن مدارک، پس از اخذ استعلامات مرتبط با اعتبارسنجی متقاضی و تایید دبیرخانه مبنی بر آغاز اجرایی سازی طرح معرفی کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط کسب‌وکار، مشروط به وجود اعتبار کافی اقدام به پرداخت تسهیلات نماید.

  تبصره 1: عامل مالی متعهد است پس از هر مرحله از پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی را به سازمان اطلاع دهد.