عرضه کنندگان محصول و خدمات در پلتفرم های کسب و کار

 • صفحه اصلی
 • عرضه کنندگان محصول و خدمات در پلتفرم های کسب و کار
مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: عرضه کنندگان محصولات دامی کشاورزی و صنایع دستی  90 میلیون تومان و گردشگری 120 میلیون تومان
نرخ بهره: 4 درصد از منابع صندوق و 5 درصد منابع وجوه اداره شده
هدف از طرح: اعطای تسهیلات به عرضه کنندگان محصول و خدمات در پلتفرم های کسب و کار
تعداد مراحل پرداخت: 2
مدت تنفس: 12
مدت بازپرداخت: 36

تسهیلات به عرضه کنندگان روی پلتفرمهای برگزیده و معرفی شده سازمان فناوری اطلاعات تعلق میگیرد. فهرست نفرات معرفی شده توسط پلتفرم پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه توان آفرین و تایید سازمان و تایید در کارگروه مشترک به صندوق جهت اعطا تسهیلات معرفی میگردند.

  میزان تسهیلات برای عرضه کنندگان محصولات دامی کشاورزی ۹۰ میلیون تومان، صنایع دستی  ۹۰ میلیون تومان و گردشگری ۱۲۰ میلیون تومان می باشد

 متقاضی میبایست حداقل ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات را بعنوان آورده نقدی، در حساب خود نزد صندوق کار سازی نماید.

 آورده متقاضی همزمان با مرحله اول تسهیلات آزادسازی می گردد

عرضه کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:

 • حداقل یک سفارش منجر به خرید در پلتفرم در یک سال گذشته داشته باشند.
 • معرفی و تائید عرضه کنندگان توسط پلتفرم بر اساس توافقنامه منعقده با سازمان فناوری اطلاعات
 • ارائه طرح معرفی کسب‌وکار
 • کلیه عرضه کنندگان بایستی دارای کد نوآفرین باشند
  • پلتفرم در قالب تفاهمنامه متعهد به رعایت موارد زیر هستند:
 • کد ملی هر عرضه‌کننده بر بستر پلتفرم بایستی به‌صورت آنلاین و از طریق API به سازمان ارائه شود.
 • شرایط فنی را پذیرفته و از طریق اتصال استاندارد تعریف‌شده با سازمان در ارتباط باشند.
 • تائید طرح کسب و کار معرفی شده توسط عرضه کننده

وثایق موردنیاز برای تسهیلات بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه میزان تسهیلات وثیقه موردنیاز
سطح ۱ کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان ۲ ضامن با چک صیادی
سطح ۲ بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان شرایط وثایق و تضامین مطابق با دستورالعملهای جاری صندوق می باشد.